استاد بزرگ شطرنج بین پرسپولیسی‌هاعکس

گفتگو شنیدنی احسان قائم مقامی استاد بزرگ شطرنج ایران کیو ویدیو

8 دی 1397
کیو ویدیو
( استاد بزرگ شطرنج بین پرسپولیسی‌هاعکس ) [ استاد بزرگ شطرنج بین پرسپولیسی‌هاعکس ]