استاندار سازمان تامین اجتماعی خوزستان پزشکان متخصص جراح جذب کند

بازنشسته ۳۰ سال سابقه ۲ میلیون ۷۵۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد کیو ویدیو

22 تیر 1399
کیو ویدیو
( استاندار سازمان تامین اجتماعی خوزستان پزشکان متخصص جراح جذب کند ) [ استاندار سازمان تامین اجتماعی خوزستان پزشکان متخصص جراح جذب کند ]