استخدامی فولاد نورد بردسیر

عیدانه فوتبالی گفتگوی اختصاصی کرمان ساکر مسعود بهرامپور سرمربی فولاد بردسیر کیو ویدیو

صنایع فولاد کرمان سهامی خاص استخدام مهندس صنایع estekhdami استخدامی فولاد نورد بردسیر
10 فروردین 1398
کیو ویدیو
( استخدامی فولاد نورد بردسیر )شرکت صنایع فولاد کرمان بردسیر در سال 1369 به ثبت رسیده است در مجاورت شهرستان بردسیر 45 ۱۸ خرداد ۱۳۹۷ ۱۱ ۱۲ ب ظ سیرجان شرکت فولاد سیرجان ایرانیان سهامی خاص زیر مجموعه [ استخدامی فولاد نورد بردسیر ]