استخدامی فولاد نورد بردسیر

دستگاه نورد خم کن قطعات فولاد بسیار قوی تماشایی کیو ویدیو

صنایع فولاد کرمان سهامی خاص استخدام مهندس صنایع estekhdami استخدامی فولاد نورد بردسیر
13 خرداد 1398
کیو ویدیو
( استخدامی فولاد نورد بردسیر )شرکت صنایع فولاد کرمان بردسیر در سال 1369 به ثبت رسیده است در مجاورت شهرستان بردسیر 45 ۱۸ خرداد ۱۳۹۷ ۱۱ ۱۲ ب ظ سیرجان شرکت فولاد سیرجان ایرانیان سهامی خاص زیر مجموعه [ استخدامی فولاد نورد بردسیر ]