اسلوونی سالگرد پیروزی انقلاب را تبریک گفت

( اسلوونی سالگرد پیروزی انقلاب را تبریک گفت ) [ اسلوونی سالگرد پیروزی انقلاب را تبریک گفت ]