اصفهان میزبان نیمه نهایی جام حذفی شد برگزاری فینال در انتظار ذوبی ها

تنیس مسترز شانگهای خلاصه بازی سیتسیپاس مدودف نیمه نهایی کیو ویدیو

20 مهر 1398
کیو ویدیو
( اصفهان میزبان نیمه نهایی جام حذفی شد برگزاری فینال در انتظار ذوبی ها ) [ اصفهان میزبان نیمه نهایی جام حذفی شد برگزاری فینال در انتظار ذوبی ها ]