اظهارات جابری انصاری در بدو ورود به قزاقستان

اظهارات ظریف در مورد سفر به فنلاند کیو ویدیو

28 مرداد 1398
کیو ویدیو
( اظهارات جابری انصاری در بدو ورود به قزاقستان ) [ اظهارات جابری انصاری در بدو ورود به قزاقستان ]