اظهار نظر عجیب کمالوند درباره پرسپولیس

اظهار نظر نژادپرستانه علی انصاریان درباره گزارشگر افغان کیو ویدیو

خبرگزاری باشگاه خبرنگاران آخرین اخبار ایران جهان YJC اظهار نظر عجیب کمالوند درباره پرسپولیس
19 دی 1397
کیو ویدیو
( اظهار نظر عجیب کمالوند درباره پرسپولیس )در خبرگزاری باشگاه خبرنگاران آخرین اخبار انتخابات حوادث سیاسی فرهنگی اقتصادی [ اظهار نظر عجیب کمالوند درباره پرسپولیس ]