اظهار نظر عجیب کمالوند درباره پرسپولیس شنیده ام فیفا آن ها را محروم می کند

اظهار نظر عجیب ترامپ درباره قتل خاشقجی کیو ویدیو

28 آبان 1397
کیو ویدیو
( اظهار نظر عجیب کمالوند درباره پرسپولیس شنیده ام فیفا آن ها را محروم می کند ) [ اظهار نظر عجیب کمالوند درباره پرسپولیس شنیده ام فیفا آن ها را محروم می کند ]