اظهار نظر عجیب کمالوند درباره پرسپولیس شنیده ام فیفا آن ها را محروم می کند

اظهار نظر عجیب کارشناس تب تاب؛ بطری پلاستیکی استفاده نکنید؟ کیو ویدیو

12 اسفند 1397
کیو ویدیو
( اظهار نظر عجیب کمالوند درباره پرسپولیس شنیده ام فیفا آن ها را محروم می کند ) [ اظهار نظر عجیب کمالوند درباره پرسپولیس شنیده ام فیفا آن ها را محروم می کند ]