اعترافات جدید در پرونده سقوط جرثقیل در مکه

( اعترافات جدید در پرونده سقوط جرثقیل در مکه ) [ اعترافات جدید در پرونده سقوط جرثقیل در مکه ]