افتتاح ۴فاز پارس جنوبی در اسفند با ۱۰میلیارد دلار درآمد

ویدئو های زیر مرتبط با کلمات جستجو شده در سایت آپــارات ( جستجو اتوماتیک توسط ربــات )

( افتتاح ۴فاز پارس جنوبی در اسفند با ۱۰میلیارد دلار درآمد ) [ افتتاح ۴فاز پارس جنوبی در اسفند با ۱۰میلیارد دلار درآمد ]