اقساط ماهانه وام های دریافتی از حقوق اسفندماه کارکنان اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامیر نمی شود

اختصاص یک روز حقوق ماهیانه کارکنان سازمان نیازمندیها به هموطنان سیل زده کیو ویدیو

26 فروردین 1398
کیو ویدیو
( اقساط ماهانه وام های دریافتی از حقوق اسفندماه کارکنان اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامیر نمی شود ) [ اقساط ماهانه وام های دریافتی از حقوق اسفندماه کارکنان اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامیر نمی شود ]