النجباء عراق خواستار سلب مصونیت از نمایندگان و مسئولان حامی داعش شد

گلایه هواداران وضعیت استقلال انتقاد مسئولان باشگاه کیو ویدیو

25 خرداد 1398
کیو ویدیو
( النجباء عراق خواستار سلب مصونیت از نمایندگان و مسئولان حامی داعش شد ) [ النجباء عراق خواستار سلب مصونیت از نمایندگان و مسئولان حامی داعش شد ]