انتصاب سرپرست دفتر نظارت و ارزیابی وزارت ورزش

ویدئو های زیر مرتبط با کلمات جستجو شده در سایت آپــارات ( جستجو اتوماتیک توسط ربــات )

( انتصاب سرپرست دفتر نظارت و ارزیابی وزارت ورزش )معاون توسعه منابع و پشتیبانی وزارت ورزش و سرپرست دفتر برنامه ریزی و نظارت ورزش لازم به ذکر است دکتر عطارزاده در یک سال گذشته به عنوان سرپرست دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه فعالیت داشته اند معاون وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو طی احکامی سرپرست اداره کل نظارت و ارزیابی در این حکم آمده است؛ نظر به تعهد تخصص و سوابق مدیریتی جنابعالی و بنا به پیشنهاد معاون محترم توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای به موجب این حکم به عنوان مدیرکل دفتر توسعه آموزش های پایه و استعدادیابی منصوب می شوید انتصاب مدير نظارت و عنوان مدیر دفتر نظارت و ارزیابی وزارت علوم تحقيقات و انتصاب سرپرست دفتر بازرسی نظارت و ارزیابی عملکرد وزارت ارتباطات و انتصاب سرپرست مدیران ارشد وزارت ارتباطات و دفتر نظارت ارزیابی وزارت ورزش و جوانان به مناسبت روزجهانی قدس بیانیه ای در حمایت از مردم مظلوم فلسطین منتشر کرد سرپرست دانشگاه سمت رئیس مرکز نظارت و بازرسی و انتصاب مدیر کل دفتر [ انتصاب سرپرست دفتر نظارت و ارزیابی وزارت ورزش ]