انتقاد آیت الله نوری همدانی از ربا خواری در بانک ها

آیت الله نوری همدانی قسمت 8 کیو ویدیو

نامه سی نهم محمد نوری زاد به رهبر فایل صوتی تحلیل ناپیدا مصاحبه ایران فردا وب سایت رسمی محمد نوری زاد انتقاد آیت الله نوری همدانی از ربا خواری در بانک ها
20 خرداد 1398
کیو ویدیو
( انتقاد آیت الله نوری همدانی از ربا خواری در بانک ها )اگر خدا بنویسد سلام به رهبر جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله یک مهندسان و این نوشته بخشی از مطلب سیدمرتضا خطاب به مهرداد در پست قبلی است سید مرتضی 12 55 ق ظ [ انتقاد آیت الله نوری همدانی از ربا خواری در بانک ها ]