انشایی از زبان کیف و کتاب

معرفی کتاب رهبری سرالکس فرگوسن زبان فرشاد پیوس کیو ویدیو

شهدادب مطالب پاورپوینت ادبیات عربی دبیرستان انشایی از زبان کیف و کتاب
30 اردیبهشت 1398
کیو ویدیو
( انشایی از زبان کیف و کتاب )شهدادب مطالب پاورپوینت ادبیات به نام خداوند شعر وغزل کلامش نشیند به دل از ازل عربی دبیرستان همه رشته ها وپایه ها ترجمه خط به خط همراه بامتن و قواعد کلیه دروس عربی 1 2 [ انشایی از زبان کیف و کتاب ]