انشایی از زبان کیف و کتاب

نمونه‌ای پکیج آرایه دستور زبان کیو ویدیو

شهدادب مطالب پاورپوینت ادبیات عربی دبیرستان انشایی از زبان کیف و کتاب
14 تیر 1399
کیو ویدیو
( انشایی از زبان کیف و کتاب )شهدادب مطالب پاورپوینت ادبیات به نام خداوند شعر وغزل کلامش نشیند به دل از ازل عربی دبیرستان همه رشته ها وپایه ها ترجمه خط به خط همراه بامتن و قواعد کلیه دروس عربی 1 2 [ انشایی از زبان کیف و کتاب ]