انفجار در شرق بغداد با ۶۳ کشته و زخمی داعش مسئولیت انفجار را پذیرفت

اولین تصاویر انفجار های منطقه سبز بغداد کیو ویدیو

29 اردیبهشت 1398
کیو ویدیو
( انفجار در شرق بغداد با ۶۳ کشته و زخمی داعش مسئولیت انفجار را پذیرفت ) [ انفجار در شرق بغداد با ۶۳ کشته و زخمی داعش مسئولیت انفجار را پذیرفت ]