انفجار در شرق بغداد با ۶۳ کشته و زخمی داعش مسئولیت انفجار را پذیرفت

برق گرفتگی انفجار وحشتناک سه مرد کیو ویدیو

28 مرداد 1398
کیو ویدیو
( انفجار در شرق بغداد با ۶۳ کشته و زخمی داعش مسئولیت انفجار را پذیرفت ) [ انفجار در شرق بغداد با ۶۳ کشته و زخمی داعش مسئولیت انفجار را پذیرفت ]