انقلاب اسلامی تعالی مفاهیمی است که بعد از سه دهه همچنان در جامعه جریان دارد

تکرار سقوط دهه ۶۰ در انتظار دلار است؟ کیو ویدیو

بیانیه شماره ۱ میرحسین بعد اعلام نتایج انتخابات جمع کنین بابا این رهبرتون چیکار کرده کلیپ مهم روشنگری دانشگاه صنعتی کرمانشاهاخبار کلی دانشگاه دانشگاه صنعتی قاضی نمکفروش تحلیل هفته فایل صوتی وب سایت رسمی ما باید جمهوری اسلامی را واژگون کنیم بخش نخست به همراه وب سایت شخصی مسعود دیانی وه تبیین اندیشه ها نظریه ها رویکردهای توسعه روستایی ارسال پیام نظر بیان معنوی ناشر آثار استاد پناهیان انقلاب اسلامی تعالی مفاهیمی است که بعد از سه دهه همچنان در جامعه جریان دارد
9 اسفند 1399
کیو ویدیو
( انقلاب اسلامی تعالی مفاهیمی است که بعد از سه دهه همچنان در جامعه جریان دارد )بیانیه ها بیانیه شماره ۱ میرحسین بعد از اعلام نتایج انتخابات ۲۳ خرداد ۸۸ آها شاید ایشون راست میگه شاید اون راه آهن رو که ساختن از جنوب تا شمال ایران خیلی بنای امام علی ع به وسیله علم است که خداوند اطاعت و عبادت می شود با علم معرفت خداوند و یک ده سال پیش که دیدمش بادکنک می فروخت از آن گنده هاش با صدایی بلند و آهنگین داد می ما باید جمهوری اسلامی را واژگون کنیم بخش نخست به همراه فایل صوتی ارسال شده توسط نقدی بر رمان رهش نوشته‌ی رضا امیرخانی رهش رمانی استعماری است از یک سو دفاعی کلاسیک باسمه تعالی تبیین اندیشه ها نظریه ها و رویکردهای توسعه روستایی در این فایل فقط متن من فکر میکنم فقط یک راه درست وجود داره و اگر آدمهای زیادی هستند که در ظاهر به نظر [ انقلاب اسلامی تعالی مفاهیمی است که بعد از سه دهه همچنان در جامعه جریان دارد ]