انقلاب زدایی تحریف انقلاب با هدف تضعیف تدریجی آن در دستور کار دشمن است

ویدئو های زیر مرتبط با کلمات جستجو شده در سایت آپــارات ( جستجو اتوماتیک توسط ربــات )

( انقلاب زدایی تحریف انقلاب با هدف تضعیف تدریجی آن در دستور کار دشمن است )ائمه که برای کنترلزن نمیگرفتن به قول خودت یهکم فکر کنی درد نداره با این حرفت نامه سی و هشتم محمد نوری زاد به رهبر ارسال شده توسط محمد نوری زاد در تاریخ اکتبر 14 [ انقلاب زدایی تحریف انقلاب با هدف تضعیف تدریجی آن در دستور کار دشمن است ]