انهدام سه باند گروگان‌گیری آزادی 20 گروگان‌گیر در کرمان

گزارش کوره‌های محمودآباد کوار در استان فارس کیو ویدیو

21 آبان 1398
کیو ویدیو
( انهدام سه باند گروگان‌گیری آزادی 20 گروگان‌گیر در کرمان ) [ انهدام سه باند گروگان‌گیری آزادی 20 گروگان‌گیر در کرمان ]