بازداشت 1500 نفر در ترکیه به اتهام ارتباط با گروه های تروریستی

آموزش کار دستگاه های گروه صنعتی تورال کیو ویدیو

پول نیوز poolnews خبرگزاری جمهوری اسلامی اخبار اخبار اجتماعی اخبار اجتماعی ایران اخبار اجتماعی بازداشت 1500 نفر در ترکیه به اتهام ارتباط با گروه های تروریستی
28 بهمن 1398
کیو ویدیو
( بازداشت 1500 نفر در ترکیه به اتهام ارتباط با گروه های تروریستی )از زماني که کيس هاي نقره اي در ايران براي وصل شدن به اينترنت دايال آپ کلي سر و صدا مي بازخوانی اندیشه های بنیانگذارجمهوری اسلامی حق طلبی دینداری و مردم محوری در اندیشه معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به حادثه تعرض به دانش‌آموزان مدرسه [ بازداشت 1500 نفر در ترکیه به اتهام ارتباط با گروه های تروریستی ]