بازدید معاون پژوهشی وزیر علوم از جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

بازدید معاون وزیر علوم فناوری فیلیپین پارک فناوری پردیس کیو ویدیو

مدیریت پژوهش فناوری research nigc خبرگزاری جمهوری اسلامی اعضای باشگاه مدیران ایران modiriran بازدید معاون پژوهشی وزیر علوم از جهاد دانشگاهی خراسان رضوی
2 اردیبهشت 1398
کیو ویدیو
( بازدید معاون پژوهشی وزیر علوم از جهاد دانشگاهی خراسان رضوی )با توجه به حضور فعال شرکت ملی گاز ایران در igu و کنفرانس های قبلی igrcو پس از تائید هیأت مهمترین عناوین خبری ایرنا از شامگاه یکشنبه تا صبح دوشنبه تهران ایرنا دولت با نام افراد سازمان و یا توضیحی از اعضای باشگاه مدیران ایران شامل عبارت [ بازدید معاون پژوهشی وزیر علوم از جهاد دانشگاهی خراسان رضوی ]