بازی برگشت بارسلونا و پاری سن ژرمن باشگاهای اروپا 2017

رئال مادرید 3 1 بارسلونا تسخیر نیوکمپ به روش مورینیو کیو ویدیو

16 خرداد 1399
کیو ویدیو
( بازی برگشت بارسلونا و پاری سن ژرمن باشگاهای اروپا 2017 ) [ بازی برگشت بارسلونا و پاری سن ژرمن باشگاهای اروپا 2017 ]