بازی برگشت بارسلونا و پاری سن ژرمن باشگاهای اروپا 2017

پاری سن ژرمن 3 1 رئال مادرید 2016 کیو ویدیو

21 آبان 1398
کیو ویدیو
( بازی برگشت بارسلونا و پاری سن ژرمن باشگاهای اروپا 2017 ) [ بازی برگشت بارسلونا و پاری سن ژرمن باشگاهای اروپا 2017 ]