باشگاه بارسلونا تایید کرد ماسکرانو غایب بزرگ بارسا مقابل psg

عکس العمل های دیوانه وار در بازی بارسلونا پی اس جی کیو ویدیو

28 تیر 1398
کیو ویدیو
( باشگاه بارسلونا تایید کرد ماسکرانو غایب بزرگ بارسا مقابل psg ) [ باشگاه بارسلونا تایید کرد ماسکرانو غایب بزرگ بارسا مقابل psg ]