بخشودگی جریمه تعزیرات

ویدئو های زیر مرتبط با کلمات جستجو شده در سایت آپــارات ( جستجو اتوماتیک توسط ربــات )

( بخشودگی جریمه تعزیرات )۱ به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال ده‌درصد ۱۰ به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت نظریه شماره3 2 6 92 1018 92 7 581 1 186 92 سوال با توجه به تبصره ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب سايت تحليلي خبري ايرانيان سراسر جهان خبرهای علمی فرهنگی هنری ورزشی سیاسی و در عصرايران سايت تحليلي خبري ايرانيان سراسر جهان خبرهای علمی فرهنگی هنری ورزشی سیاسی و در عصرايران مجلس شورای اسلامی از نخستين دوره برای کارشناسی طرح‌ها و لوايح از م موردی [ بخشودگی جریمه تعزیرات ]