بذر‌پاش انقلاب اسلامی معادلات جهانی را تغییر داد

ق3 بیانیه گام دوم انقلاب؛ شعارهای جهانی، فطری همیشه زنده انقلاب اسلامی کیو ویدیو

25 اسفند 1397
کیو ویدیو
( بذر‌پاش انقلاب اسلامی معادلات جهانی را تغییر داد ) [ بذر‌پاش انقلاب اسلامی معادلات جهانی را تغییر داد ]