برانکو تمرکز من روی اردو است نه بیانیه کی روش هنوز به هدف مان نزدیک هم نشده ایم

نگاهی متفاوت به آخرین بیانیه کارلوس کی روش کیو ویدیو

7 اردیبهشت 1398
کیو ویدیو
( برانکو تمرکز من روی اردو است نه بیانیه کی روش هنوز به هدف مان نزدیک هم نشده ایم ) [ برانکو تمرکز من روی اردو است نه بیانیه کی روش هنوز به هدف مان نزدیک هم نشده ایم ]