برگزاری جلسه هماهنگی ششمین کنفرانس بین‌المللی حمایت ازمردم فلسطین

مروری بر برگزاری کنفرانس بين‌المللی ديزاين کیو ویدیو

13 اسفند 1397
کیو ویدیو
( برگزاری جلسه هماهنگی ششمین کنفرانس بین‌المللی حمایت ازمردم فلسطین ) [ برگزاری جلسه هماهنگی ششمین کنفرانس بین‌المللی حمایت ازمردم فلسطین ]