برگزیدگان دهمین جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش معرفی شدند

جشنواره فیلم کوتاه عصر رویش فیلم شماره 3 دبیرستان نوید صالحین دوره اول کیو ویدیو

5 خرداد 1398
کیو ویدیو
( برگزیدگان دهمین جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش معرفی شدند ) [ برگزیدگان دهمین جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش معرفی شدند ]