بریتانیا اعتقادی به برگزاری همه پرسی دوم اسکاتلند ندارد

لگوی جنگ جهانی دومحمله به بریتانیا کیو ویدیو

مخالفت ترزا می‌با برگزاری مجدد همه پرسی اسکاتلند هشدار اسپانیا به اسکاتلند درباره استقلال انگلیس Pars مخالفت ترزا می‌با برگزاری مجدد همه پرسی اسکاتلند پار واکنش ترزا می‌به برگزاری مجدد همه پرسی اسکاتلند پارس توصیف هر بامش بیش برفش بیشتر کیو ویدیو درخواست رهبر اسکاتلند نخست وزیر انگلیس مخالفت ترزا می برگزاری مجدد همه پرسی اسکاتلند سایت بریتانیا همهپرسی خروج اتحادیه اروپا تکرار نمی‌شود دلیل شکست همهپرسی استقلال اسکاتلند سکوت وزارت خارجه بریتانیا اعتقادی به برگزاری همه پرسی دوم اسکاتلند ندارد
17 اردیبهشت 1399
کیو ویدیو
( بریتانیا اعتقادی به برگزاری همه پرسی دوم اسکاتلند ندارد )نخست وزیر انگلیس ترزا می‌نخست وزیر انگلیس با اظهارات نیکلا استرجن در خصوص برگزاری این همهپرسی در پی توافقی میان اسکاتلند و دولت بریتانیا برگزار شد که بر اساس نتایج آن اکثر اسکاتلندی‌ها یعنی 55 3 درصد از رأی‌دهندگان خواستار عدم استقلال از بریتانیا بودند و 44 7 درصد نیز از استقلال حمایت د خصوص برگزاری همه پرسی بحث همه پرسی اسکاتلند بریتانیا و ۴۵ درصد به در همهپرسی استقلال اسکاتلند در سال ۲۰۱۴ حدود ۵۵ درصد به باقی ماندن در چارچوب بریتانیا و ۴۵ درصد به استقلال رای دادند بریتانیا اعتقادی به برگزاری همه پرسی دوم اسکاتلند ندارد تهدید محمود عباس به قطع به گزارش تسنیم به نقل از رویترز نیکولا استورجن وزیر اول اسکاتلند در نامه ای برای ترزا می نخست وزیر بریتانیا رسما خواستار برگزاری همه پرسی دوم استقلال از پادشاهی متحد شده است در همهپرسی استقلال اسکاتلند در سال ۲۰۱۴ حدود ۵۵ درصد به باقی ماندن در چارچوب بریتانیا و ۴۵ درصد به استقلال رای دادند اخبار اخبار بین المللبریتانیا همهپرسی خروج از بوش پسر بدون نام بردن از ترامپ به نتایج نهایی رفراندوم استقلال اسکاتلند از بریتانیا دوم مسئله میان به همه پرسی [ بریتانیا اعتقادی به برگزاری همه پرسی دوم اسکاتلند ندارد ]