بهسازی بافت‌های فرسوده استان بوشهر در اولویت قرار گیرد

ویدئو های زیر مرتبط با کلمات جستجو شده در سایت آپــارات ( جستجو اتوماتیک توسط ربــات )

( بهسازی بافت‌های فرسوده استان بوشهر در اولویت قرار گیرد )قانون‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه ‎اقتصادی‌ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری ‎اسلامی [ بهسازی بافت‌های فرسوده استان بوشهر در اولویت قرار گیرد ]