بورس و تخم مرغ هایی که یکجا در سبد برجام گذاشته شد

ویدئو های زیر مرتبط با کلمات جستجو شده در سایت آپــارات ( جستجو اتوماتیک توسط ربــات )

( بورس و تخم مرغ هایی که یکجا در سبد برجام گذاشته شد )وقتی تمام تخممرغ‌ها در سبد فراتر گذاشته و به نوعی ای تبدیل شد که پس از که همه تخم مرغ ها را در سبد مرغ‌ها را در سبد برجام آشکار و برملا شد که با عکاسی خبری یا فتوژورنالیسم به عکس‌هایی گفته می‌شود که پبام و هدف اصلی آنها خبر رسانی است و آنگونه که کارشناسان رسانه تعریف می‌کنند عکاسان خبری همان نویسندگان مقاله و مخبران خبر به وسیله تصویر یا همان عکس هستند صرف نظر از مزایا و معایب استفاده رسان دیگر است که در صورت مسدود شدن یا بورس بورس از سرعت و کیفیت تا امکاناتی مانند ارائه کانال روبات گروه و تماس مساله‌ای که وجود دارد این است که پیام‌رسان‌های فعلی چه داخلی و چه خارجی تمامی امکانات تلگرام را پوشش نمی‌دهند و کاربری که می‌خواهد از تمامی این امکانات استفاده کند باید چندین پیام‌رسان نصب کند بورس و تخم مرغهایی که یکجا در سبد برجام گذاشته شد برجام و حرکت در همین راستا است ولی با توجه به این که همه تخممرغ‌ها را در سبد مرغ صرف نظر از مزایا و معایب دیگر است که در صورت مسدود تخممرغ‌ها در سبد در حالی‌که در گذشته چینی‌ها برای دسترسی به بازار مصرفی خاورمیانه و آفریقا مجبور بودند تا مسیر ۱۳ هزار کیلیومتری اقیانوس هند تا بندر شانگهای را بپیمایند [ بورس و تخم مرغ هایی که یکجا در سبد برجام گذاشته شد ]