بیانیه مجلس خبرگان به مناسبت یوم الله ۲۲ بهمن؛ جواب تهدیدات آمریکا را رساتر از هر سال می‌دهیم

کاروان شادی شهرداری قائم شهر به مناسبت عید سعید غدیر خم کیو ویدیو

22 مهر 1398
کیو ویدیو
( بیانیه مجلس خبرگان به مناسبت یوم الله ۲۲ بهمن؛ جواب تهدیدات آمریکا را رساتر از هر سال می‌دهیم ) [ بیانیه مجلس خبرگان به مناسبت یوم الله ۲۲ بهمن؛ جواب تهدیدات آمریکا را رساتر از هر سال می‌دهیم ]