بیانیه مجلس خبرگان به مناسبت یوم الله ۲۲ بهمن؛ جواب تهدیدات آمریکا را رساتر از هر سال می‌دهیم

حضور گسترده مردم در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن کیو ویدیو

28 بهمن 1398
کیو ویدیو
( بیانیه مجلس خبرگان به مناسبت یوم الله ۲۲ بهمن؛ جواب تهدیدات آمریکا را رساتر از هر سال می‌دهیم ) [ بیانیه مجلس خبرگان به مناسبت یوم الله ۲۲ بهمن؛ جواب تهدیدات آمریکا را رساتر از هر سال می‌دهیم ]