بی نظمی در اولین روز از جشنواره فیلم فجر اکران اولین فیلم جشنواره با 40 دقیقه تاخیر

( بی نظمی در اولین روز از جشنواره فیلم فجر اکران اولین فیلم جشنواره با 40 دقیقه تاخیر ) [ بی نظمی در اولین روز از جشنواره فیلم فجر اکران اولین فیلم جشنواره با 40 دقیقه تاخیر ]