تخریب مجسمه مسی در بوینس آیرس عکس

​بورخس در خیابان های بوینس آیرس کیو ویدیو

23 اردیبهشت 1399
کیو ویدیو
( تخریب مجسمه مسی در بوینس آیرس عکس ) [ تخریب مجسمه مسی در بوینس آیرس عکس ]