تخریب مجسمه مسی در بوینس آیرس عکس

تخریب مجسمه ۲۰۰ ساله برای جمع کردن لایک در اینستاگرام کیو ویدیو

4 خرداد 1398
کیو ویدیو
( تخریب مجسمه مسی در بوینس آیرس عکس ) [ تخریب مجسمه مسی در بوینس آیرس عکس ]