تخریب اراضی تصرف شده در ارتفاعات جنوب مشهد

رفع تصرف 230 هکتار اراضی سد کارده در خراسان رضوی کیو ویدیو

باستان شناسی پژوهشهای ایرانی دریای پارس مقاله پژوهشهای ایرانی دریای پارس ارتباط ایثارگران رییس جمهور ایثار خبر تخریب اراضی تصرف شده در ارتفاعات جنوب مشهد
14 آذر 1397
کیو ویدیو
( تخریب اراضی تصرف شده در ارتفاعات جنوب مشهد )حمید توکلی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا در حاشیه نمایش مستند قنات قصبه گناباد هرچه اقتدار یک فرهنگ بیشتر باشد تأثیر آن در سایر کشورها و آفاق و اقطار بیشتر خواهد بود با توجه به تاکید رییس جمهور در همایش افق رسانه مبنی بر اینکه بدنبال م با همه [ تخریب اراضی تصرف شده در ارتفاعات جنوب مشهد ]