تخلفات مالی فرانسوا فیون بررسی می شود

بزودی بررسی لایحه شفافیت در هیات دولت آغاز می شود کیو ویدیو

3 بهمن 1397
کیو ویدیو
( تخلفات مالی فرانسوا فیون بررسی می شود ) [ تخلفات مالی فرانسوا فیون بررسی می شود ]