تداوم پیشروی های ارتش سوریه بمباران مواضع داعش در دیرالزور

( تداوم پیشروی های ارتش سوریه بمباران مواضع داعش در دیرالزور ) [ تداوم پیشروی های ارتش سوریه بمباران مواضع داعش در دیرالزور ]