تداوم بحران مالی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در سال 2017

پیام نوروزی سال 1398 حجت نظری عضو شورای شهر تهران کیو ویدیو

نامه سی هشتم محمد نوری زاد به رهبر وب سایت رسمی محمد ناپیدا مصاحبه ایران فردا وب سایت رسمی محمد نوری زاد پورتال اطلاع رسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران تداوم بحران مالی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در سال 2017
26 فروردین 1398
کیو ویدیو
( تداوم بحران مالی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در سال 2017 )نامه سی و هشتم محمد نوری زاد به رهبر ارسال شده توسط محمد نوری زاد در تاریخ اکتبر 14 خیلی عجیب هست که هم اذعان شود به اینکه پیامبر مدتی عهده دار رهبری سیاسی بوده هم در 1396 12 12 شنبه حجت الاسلام مظفری نژاد در اولین همایش مشترک دریایی ارتش و سپاه نیروهای [ تداوم بحران مالی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در سال 2017 ]