ترامپ از ش ایوانکا دفاع کرد

چه کسی ترامپ را واکنش نظامی منصرف کرد؟ کیو ویدیو

توهین رائفی‌پور به باقری مهدوی‌کیا ترامپ از ش ایوانکا دفاع کرد
7 تیر 1398
کیو ویدیو
( ترامپ از ش ایوانکا دفاع کرد )علی‌اکبر رائفی‌پور در یک سخنرانی به مهدی مهدوی‌کیا و کریم باقری توهین کرد [ ترامپ از ش ایوانکا دفاع کرد ]