ترامپ از ش ایوانکا دفاع کرد

مهناز افشار فرهاد مجیدی دفاع کرد کیو ویدیو

توهین رائفی‌پور به باقری مهدوی‌کیا ترامپ از ش ایوانکا دفاع کرد
11 اسفند 1397
کیو ویدیو
( ترامپ از ش ایوانکا دفاع کرد )علی‌اکبر رائفی‌پور در یک سخنرانی به مهدی مهدوی‌کیا و کریم باقری توهین کرد [ ترامپ از ش ایوانکا دفاع کرد ]