ترامپ باور کنید شوخی نمی‌کنم واقعا داریم دیوار را طراحی می‌کنیمدادگاه‌ها سیاسی شده‌اند

رهبر انقلاب ترامپ را شایسته مبادله پیام نمی‌دانم آمریکا مذاکره نمی‌کنیم کیو ویدیو

23 خرداد 1398
کیو ویدیو
( ترامپ باور کنید شوخی نمی‌کنم واقعا داریم دیوار را طراحی می‌کنیمدادگاه‌ها سیاسی شده‌اند ) [ ترامپ باور کنید شوخی نمی‌کنم واقعا داریم دیوار را طراحی می‌کنیمدادگاه‌ها سیاسی شده‌اند ]