ترامپ باور کنید شوخی نمی‌کنم واقعا داریم دیوار را طراحی می‌کنیمدادگاه‌ها سیاسی شده‌اند

گوهرخیراندیشنمی توانم مثل ترانه علیدوستی، ترامپ را تحریم کنم کیو ویدیو

6 خرداد 1399
کیو ویدیو
( ترامپ باور کنید شوخی نمی‌کنم واقعا داریم دیوار را طراحی می‌کنیمدادگاه‌ها سیاسی شده‌اند ) [ ترامپ باور کنید شوخی نمی‌کنم واقعا داریم دیوار را طراحی می‌کنیمدادگاه‌ها سیاسی شده‌اند ]