ترامپ دادگاه ها سیاسی شده اند مزایای دیوارکشی را از اسرائیل بپرسید

ارتش اسرائیل 12 موشک شلیک شده غزه رهگیری کرد کیو ویدیو

6 اسفند 1398
کیو ویدیو
( ترامپ دادگاه ها سیاسی شده اند مزایای دیوارکشی را از اسرائیل بپرسید ) [ ترامپ دادگاه ها سیاسی شده اند مزایای دیوارکشی را از اسرائیل بپرسید ]