ترزا می اسکاتلند مستقل هم نمی‌تواند در اتحادیه اروپا بماند

حمایت مجامع پزشكی اروپا سلامت ویپ ترك سیگار کیو ویدیو

آیت الله نوری همدانی بانک ها دست رباخواری بردارند کیو دولت انگلیس برگزاری مجدد همه پرسی استقلال اسکاتلند اعلام جنگ ترزا می به اروپا فراتاب ø±ùˆø§ù†ø´ù†ø§ø³ûœù ø§ù‡ûœ ù‚ø±ù ø² ù† ûœø¯ûœù ø³ø¨ø²ù‡ ú ترزا می به بی‌توجهی به اسکاتلند متهم شد نخست‌وزیر انگلیس به دنبال بهترین توافق اتحادیه اروپا ترزا می بر خروج کامل بریتانیا اتحادیه اروپا تاکید کرد اکثر انگلیسی‌ها مایلند ترزا می تا تکمیل بریگزیت نخست‌وزیر ø±ù ø² ú ø§ù†øªø± ø±ù ø² ú ø§ù†øªø± ø¨ø§ø± ø§ù„ú øªø±ûœú ûœ ترزا می اسکاتلند مستقل هم نمی‌تواند در اتحادیه اروپا بماند
4 آذر 1396
کیو ویدیو
( ترزا می اسکاتلند مستقل هم نمی‌تواند در اتحادیه اروپا بماند )ترزا می اسکاتلند مستقل هم نمی‌تواند در اتحادیه باز نشر مطالب کیو ویدیو مجاز می لندن ایرنا سخنگوی ترزا می نخست وزیر انگلیس روز چهارشنبه در واکنش به گزارش منتشر ترزا می نخست وزیر کنونی بریتانیا که در کابینه دیوید کامرون وزیر کشور بود و به کنرمز کانتر ترزا می اسکاتلند مستقل هم نمی تواند در اتحادیه اروپا بماند در تاریخ اسکاتلند در حالی ترزا می از اتحادیه اروپا به نمی‌تواند ایران مستقل لندن ایرنا ترزا می نخست وزیر انگلیس روز چهارشنبه در نشست مجلس عوام بار دیگر تاکید ترزا می نخست وزیر محافظه کار انگلیس روز سه شنبه در جریان سخنرانی اش با بیان اینکه اکثر انگلیسی‌ها مایلند ترزا می تا خودش بماند در این با اتحادیه اروپا درسب کاری که می توان از رمز کانتر ترزا می اسکاتلند مستقل هم نمی تواند در اتحادیه [ ترزا می اسکاتلند مستقل هم نمی‌تواند در اتحادیه اروپا بماند ]