ترزا می اسکاتلند مستقل هم نمی‌تواند در اتحادیه اروپا بماند

نشست رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا سرمدی کیو ویدیو

25 بهمن 1396
کیو ویدیو
( ترزا می اسکاتلند مستقل هم نمی‌تواند در اتحادیه اروپا بماند ) [ ترزا می اسکاتلند مستقل هم نمی‌تواند در اتحادیه اروپا بماند ]