ترزا می اسکاتلند مستقل هم نمی‌تواند در اتحادیه اروپا بماند

اظهارات بی سابقه ترامپ خطاب به کره جنوبی، ژاپن، آلمان اتحادیه اروپا کیو ویدیو

18 مهر 1397
کیو ویدیو
( ترزا می اسکاتلند مستقل هم نمی‌تواند در اتحادیه اروپا بماند ) [ ترزا می اسکاتلند مستقل هم نمی‌تواند در اتحادیه اروپا بماند ]