ترزا می اسکاتلند مستقل هم نمی‌تواند در اتحادیه اروپا بماند

تغذیه‌ی ما ایرانی‌هاعوض کردند مصرف نان‌های موجود در جامعه، باعث کم‌خونی می‌شود کیو ویدیو

7 اسفند 1398
کیو ویدیو
( ترزا می اسکاتلند مستقل هم نمی‌تواند در اتحادیه اروپا بماند ) [ ترزا می اسکاتلند مستقل هم نمی‌تواند در اتحادیه اروپا بماند ]