تساوی تیم فوتبال شهرداری ارومیه مقابل همنام بندرعباسی در لیگ دسته 2

گل تیم فوتبال خوشه طلایی در هفته سیزدهم لیگ دسته اول فوتبال آفساید اعلام شد کیو ویدیو

25 آبان 1398
کیو ویدیو
( تساوی تیم فوتبال شهرداری ارومیه مقابل همنام بندرعباسی در لیگ دسته 2 ) [ تساوی تیم فوتبال شهرداری ارومیه مقابل همنام بندرعباسی در لیگ دسته 2 ]