تشکر تلگرامی کاپیتان استقلال از آنهایی که همراهش بودند

تشکر فرهاد مجیدی در رختکن بازیکنان استقلال کیو ویدیو

14 بهمن 1398
کیو ویدیو
( تشکر تلگرامی کاپیتان استقلال از آنهایی که همراهش بودند ) [ تشکر تلگرامی کاپیتان استقلال از آنهایی که همراهش بودند ]