تشکر تلگرامی کاپیتان استقلال از آنهایی که همراهش بودند

آخرین وضعیت امیرحسین صادقی کاپیتان سابق استقلال پس تصادف شدید کیو ویدیو

5 مهر 1399
کیو ویدیو
( تشکر تلگرامی کاپیتان استقلال از آنهایی که همراهش بودند ) [ تشکر تلگرامی کاپیتان استقلال از آنهایی که همراهش بودند ]