تلفات حمله خمپاره ای تروریست ها به حلب

دود ناشی حمله خمپارهای به محل تجمع نظامیان آمریکایی در عراق کیو ویدیو

28 بهمن 1399
کیو ویدیو
( تلفات حمله خمپاره ای تروریست ها به حلب ) [ تلفات حمله خمپاره ای تروریست ها به حلب ]