تندیس شهیدان حسینی مقدم در برازجان رونمایی شد

مراسم بزرگداشت سالگرد امام خمینی در برازجان برگزار شد کیو ویدیو

14 خرداد 1398
کیو ویدیو
( تندیس شهیدان حسینی مقدم در برازجان رونمایی شد ) [ تندیس شهیدان حسینی مقدم در برازجان رونمایی شد ]