تندیس شهیدان حسینی مقدم در برازجان رونمایی شد

سوپر اسپرت الماس در نمایشگاه ژنو رونمایی شد کیو ویدیو

18 اسفند 1397
کیو ویدیو
( تندیس شهیدان حسینی مقدم در برازجان رونمایی شد ) [ تندیس شهیدان حسینی مقدم در برازجان رونمایی شد ]