تهدید سید حسن نصرالله، صهیونیست‌ها را به دست پا انداخت

قانونی ثروتمندان را مجبور به پرداخت مالیات می‌کند کیو ویدیو

1 شهریور 1398
کیو ویدیو
( تهدید سید حسن نصرالله، صهیونیست‌ها را به دست پا انداخت )تقریبا مسلم است که ترامپ با توجه به مشکلات داخلی امریکا علاقه ای به درگیرارتش [ تهدید سید حسن نصرالله، صهیونیست‌ها را به دست پا انداخت ]