توافق کمک ۱۵ میلیارد دلاری به افغانستان در نشست بروکسل

صحبت های جلال ملکی در خصوص کمک به سیل زدگان سیستان بلوچستان. کیو ویدیو

30 دی 1398
کیو ویدیو
( توافق کمک ۱۵ میلیارد دلاری به افغانستان در نشست بروکسل )ازدواج سلطنتی مراسمی عمومی است که میلیون‌ها نفر در دنیا از طریق تلویزیون و هزاران [ توافق کمک ۱۵ میلیارد دلاری به افغانستان در نشست بروکسل ]