توقیف محموله 50 تنی حبوبات قاچاق در یزد

توقیف بزرگترین محموله سوخت قاچاق در تنگه هرمز توسط سپاه کیو ویدیو

22 فروردین 1398
کیو ویدیو
( توقیف محموله 50 تنی حبوبات قاچاق در یزد ) [ توقیف محموله 50 تنی حبوبات قاچاق در یزد ]