جو ورزشگاه آزادی در بازی استقلال السد چگونه بود

( جو ورزشگاه آزادی در بازی استقلال السد چگونه بود ) [ جو ورزشگاه آزادی در بازی استقلال السد چگونه بود ]